Zakres usług

  • Utylizacja czujek izotopowych
  • Utylizacja czujek jonizacyjnych
  • Demontaż czujek izotopowych
  • Demontaż czujek jonizacyjnych
  • Recykling sprzętu Systemów Sygnalizacji Pożaru
  • Demontaż sprzętu Systemu Sygnalizacji Pożaru
  • Transport odpadów

Dlaczego my ?

Ekoelektron oferuje utylizacje czujek izotopowych  i jonizujących. Wyróżnia nas kompleksowa i profesjonalna obsługa oraz zakres prac na terenie całej Polski. Posiadamy wykfalifikowaną kadrę pracowników oraz profesjonalny sprzęt. Dzięki odpowiednim narzędziom jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo dla siebie samych oraz dla osób znajdujących się w bliskiej odległości od wykonywanych prac związanych z czujnikami izotopowymi.

Co robimy?

Demontaż

Świadczymy usługi demontażu izotopowych jonizacyjnych czujek dymu. Proponujemy również demontaż urządzeń SSP.

Transport

Proponujemy usługi transportu odpadów promieniotwórczych czujek dymu oraz innych urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru

Utylizacja

Zajmujemy się utylizacją czujek dymu jonizacyjnych oraz izotopowych oraz recyklingiem urządzeń Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Dokumentacja

Przygotowujemy kompletną dokumentację po zakończeniu prac. Przekazujemy protokół z wykonanej utylizacji wraz z spisem elementów.

Utylizacja czujek jonizacyjnych - co warto wiedzieć?

Dlaczego czujki izotopowe jonizacyjne poddawane są utylizacji?

Czujki izotopowe oraz czujki jonizujące posiadają w sobie materiały promieniotwórcze. Zawierają pierwiastki ciężkie takie jak np. Ameryk czy Pluton. Są one niezwykle szkodliwe dla środowiska oraz dla organizmów żywych. Czujek izotopowych jonizacyjnych nie możemy   wyrzucić do pojemnika na śmieci czy poddać recyklingowi. Jedyną możliwością jest unieszkodliwienie czujek izotopowych w zakładzie z odpowiednią infrastrukturą i zapleczem technicznym.

Czujki dymu starego typu wychodzą z użycia. Kiedyś do produkcji czujek dymu wykorzystywano inną technologie niż obecnie. Czujki dymu posiadały dwie komory pomiarowe. W jednej z nich znajdowały się izotopy pierwiastków ciężkich. Stąd też wzięła się nazwa czujka izotopowa. Po wielu latach i dużej liczbie badań jednoznacznie stwierdzono, że substancje radioaktywne zawarte w czujce dymu źle wpływają na organizmy żywe i mogą powodować choroby nowotworowe.

Kiedy utylizować czujki jonizacyjne?

Czujki izotopowe musimy poddać procesowi utylizacji po skończeniu ich eksploatacji w naszym systemie sygnalizacji pożaru lub jeśli straciły one ważność określoną przez producenta. Każdy z producentów czujek dymu już na etapie produkcji określał przez jaki czas może być eksploatowana czujka izotopowa. Po przekroczeniu tego czasu czujka powinna zostać poddana kontroli szczelności i serwisowi. Wtedy dopiero czujka izotopowa może być dalej eksploatowana. W rzeczywistości jednak nie wiele firm decyduje się na taki krok z uwagi na wysokie koszty badania czujnika oraz możliwość niepowodzenia podczas testów .

Innym czynnikiem wpływającym na tak duża liczbę przeprowadzanych utylizacji czujek izotopowych i jonizujących jest zmiana systemów SSP na nowsze. Często czujki izotopowe nie współpracują już z nowymi systemami adresowalnymi Systemu Sygnalizacji Pożaru lub przez ich długą eksploatacje powodują coraz więcej fałszywych alarmów. Tak więc jeśli pada decyzja o wymianie systemu pożarowego na nowszy. Stare czujki jonizujące automatycznie powinny zostać poddane procesowi utylizacji

Utylizacja czujek jonizacyjnych cena

Cena utylizacji czujek jonizujących co roku ulega zmianie, W roku 2021 przekracza ona 200 zł netto. Jest ona zależna od ilości utylizowanych czujek, trudności prac demontażowych, miejsca wykonywanych prac oraz terminu. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych na naszego maila a dostaną Państwo odpowiedź  z pozycją taką jak utylizacja czujek jonizacyjnych cena oraz inne szczegóły.

Po 2010 roku podjęto decyzje o zastąpieniu czujek jonizujących czujkami optycznymi, które są stosowane do dziś dzień. Czujki optyczne nie wymagają utylizacji oraz są tak samo skuteczne w detekcji dymu jak czujki izotopowe jonizujące.

Jak wygląda proces utylizacji

Podpisanie zlecenia

Po akceptacji oferty, przesyłamy zlecenie wykonania prac do podpisu oraz wybieramy dogodny dla Państwa termin na wykonanie prac.

Dostarczenie dokumentacji

Przekazanie Zleceniodawcy wykazu czujników izotopowych poddanych utylizacji, który powinien być okazany w razie kontroli.

Wiadomość mailowa

Wiadomość mailowa wraz z szczegółami odnośnie miejsca demontażu, ilości czujników izotopowych czy przewidywaną datą wykonania prac.

Oferta

Odpowiedź ofertowa z naszej strony. Przedstawienie uprawnień opis przebiegu prac utylizacji czujek dymu.

Wykonanie prac

Wykonanie prac demontażowych, następnie przygotowanie czujek izotopowych oraz innych elementów SSP do transportu. Koleinie wykonanie prac recyklingu i utylizacji.

Profesjonalne podejście

Sprawdź naszą ofertę

Miejsca prowadzonych demontaży

hala utylizacja czujek izotopowych

Magazyny

utylizacja czujek izotopowych biuro

Biura

utylizacja czujek izotopowych magazyn

Inne obiekty

Dodatkowe informacje

czujka izotopowa jonizacyjna

Na co uważać podczas utylizacji czujek iztopowych?

Demontaż, transport czy utylizację mogą świadczyć tylko firmy z odpowiednimi kwalifikacjami. Uprawnienia te wydawane są przez Państwowy Instytut Atomistyki. Tylko współpraca z firmą posiadającą ważne uprawnienia gwarantuje nam bezpieczeństwo oraz brak problemów w razie kontroli. Powinniśmy wybrać firmę z kompletem ważnych uprawnień.

Po zakończonej utylizacji firma powinna przekazać protokół wraz z wykazem numerów seryjnych oraz modeli poszczególnych czujek jonizujących poddanych utylizacji. Warto zaznaczyć, że firma zajmująca się utylizacja czujek dymu powinna posiadać również uprawnienia do transportu, magazynowani czy obrotu czujkami jonizującymi.

Utylizacja czujek izotopowych a przepisy

Zgodnie z przepisami, każdą czujkę dymu izotopową oraz jonizacyjną powinniśmy poddać unieszkodliwieniu po zakończeniu czasu jej eksploatacji lub po utracie czasu przydatności określonej przez producenta czujki. Nie może traktować czujek dymu jak inne odpady elektroniczne, należy je bezwzględnie oddać odpowiednio wykfalifikowanym podmiotą, które posiadają zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na wykonywanie tego rodzaju usług związanych z źródłami promieniotwórczymi. 

Przewiń do góry